I november lyttet 2,69 millioner mennesker daglig på radio og 3,86 millioner mennesker lyttet ukentlig. I dekning er dette den beste måneden for radiolytting i 2018.

Dato: 12/12/2018 Publisert av Bauer Media

 

I november ble det i snitt lyttet 74 minutter på radio. Med dette fortsetter den positive utviklingen i radiolytting vi har sett gjennom hele høsten 2018. Daglig dekning for totalradio har også økt gjennom hele høsten og var i november på sitt høyeste i 2018. Dette lover svært godt for radiolytting i 2019.

 

 

 

 

Bauer Media legger bak seg en svært god måned. Både andel og dekning har klatret oppover hele høsten. I november nådde Bauer Medias kanaler ut til 1,65 millioner lyttere ukentlig. Dette er den høyeste ukentlige dekningen som er målt for Bauer Media i 2018.

 

 

 

 

De to første ukene i desember 2018 ligger Bauer Medias ukentlig dekning nå høyere enn tilsvarende periode i 2016 (siste år før FM-slukking). Gapet mellom 2016 og 2018 har gradvis blitt tettet gjennom høsten 2018.

 

For mer informasjon, ta kontakt med markeds- og analysedirektør Bjarte Øgrey eller markeds- og medieanalytiker Anette Heier White.