Et av våre første møter med verden er gjennom lyd. Studier viser at babyer reagerer på lyder fra mors ytre verden allerede i uke 20. Lyd påvirker oss 24 timer i døgnet og påvirker oss på helt grunnleggende nivåer. Har du f.eks. tenkt over hvordan lyd endrer vår adferd?

Dato: 02/9/2019  Publisert av Bauer Media

 

For noen år siden ringte en lytter inn til en av våre radiokanaler og sa; – dere må slutte å spille så mye bra musikk!! – jeg har akkurat fått fartsbot. Hvilken sang som ble spilt på radioen forteller dessverre ikke historien noe om, men det er gjennomført mange studier som beviser at musikk påvirker vår adferd. Blant annet viser studien Music Congruity Effects on Product Memory, Perception and Choice, at det å eksponere en gruppe for tyskinspirert musikk bidrar til å fremkalle mentale bilder av f.eks. øl og Bratwurst, som igjen bidrar til at adferd og valg tenderer til å trekke i samme retning. Det samme skjedde med en annen gruppe som ble eksponert for Beach Boys i en restaurant. Disse valgte i større grad typisk amerikansk mat som f.eks. hamburger. Studien viser også at klassisk musikk kan bidra til at vi er villige til å betale mer for enkelte varer.

 

Av alle typer lyder vi blir utsatt for, har musikk kanskje den aller sterkeste påvirkningskraften på oss. Opplevelsen av tid er relativ, men har du tenkt over at musikk påvirker oppfattelsen av tid? I boken musikk og hjernen av Are Brean og Geir Olve Skeie, henvises det til et eksperiment hvor det ble spilt og ikke spilt musikk på venteværelset til et legekontor. Gruppen som fikk høre musikk opplevde ventetiden som kortere, tross at begge gruppene ventet like lenge. Lignende studier viser også at glad musikk korter ned ventetiden ytterligere sammenliknet med trist musikk.

 

I de sammenhenger hvor vi utsetter medmennesker, kunder, pasienter, eller partnere for lyd – om det er på et venterom, i resepsjonsområdet, butikklokalet, kafeen, eller i restauranten – hvor bevisst er vi egentlig på hvilken lyd vi velger? Og husk at stillhet også defineres som lyd. Det kan kanskje virke logisk at et legekontor bør spille glad musikk på venteværelset, om ikke annet enn for oppmuntringens skyld. Personlig kan jeg huske å ha vært på utallige venteværelser med tungsindig musikk, eller med en ulidelig stillhet hvor hver minste bevegelse i rommet blir til en begivenhet. Kanskje er ikke dette så logisk og krever mer kognitiv oppmerksomhet.

 

Ved å forstå hvordan lyd påvirker oss kan vi ta smarte valg. Valg som bidrar til et bedre lydmiljø for mennesker støtter opp under bedriftens verdier og bidrar til å styrke merkevarens attributter. Ikke la et så viktig valg være opp til den som kommer først på jobb, eller den som roper høyest. Tenk over hvordan stillhet, eller trist musikk gjennom en hel dag påvirker f.eks. resepsjonistens adferd og humør i møte med dine kunder.

 

Lyd er også et veldokumentert markedsføringsverktøy. Mange markedsførere bruker lyd for å endre vaner og forbruksmønstre. Radio er Norges største dekningsmedium og kommersiell radio alene når ut til 89% av befolkningen i løpet av en måned. Når du skal nå igjennom med lydreklame, er det viktig å forstå hvordan lyd påvirker oss. Selv de beste intensjoner og prisvinnende kreative ideer kan ende med kommunikasjon som virker mot sin hensikt. Radio er en kostnadseffektiv plattform for markedsføring, men bare dersom reklamen din fungerer og når igjennom med ønsket budskap.

 

Lyd endrer adferd – ha et bevisst forhold til hvordan du bruker lyd i all kommunikasjon. Vi har ikke ørelokk!

Artikkelen er skrevet av Kristoffer Vangen, programdirektør i Bauer Media.

 

Kristoffer Vangen, programdirektør i Bauer Media