Daglig lytter 2,987 millioner nordmenn til radio, viser ferske tall for jan – mai 2019. Kommersiell radio når ut til 1,580 millioner lyttere på en gjennomsnittlig dag. Lyttingen holder seg stabil gjennom de fem første månedene av året.

Dato: 12/06/2019 Publisert av Bauer Media

 

Etter innføringen av den nye PPM-målingen fra Nielsen Media har radiolyttingen stabilisert seg på rundt 3 millioner daglige lyttere. Tallene viser at en gjennomsnittlig nordmann daglig hører 93 minutter radio i samme periode. I den nye målingen er panelet doblet fra 1000 til 2000 panellister. Dette ble innført blant annet for å sikre valide tall for mindre radiokanaler.

 

 

 

 

Bauer Media nådde daglig ut til 708 000 lyttere en gjennomsnittlig dag jan – mai 2019. Målingen viser en gledelig økning i daglige lyttere for Bauer fra mars til mai. Også ukentlig dekning for Bauer Medias kanaler har vist en positiv utvikling, fra 1,624 millioner første uken i januar til 1,728 millioner siste uken i mai. Topp 40 og Radio Vinyl er de to kanalene i Bauers portefølje som vokser mest. Radio Norge har også hatt en positiv vekst i ukentlig lytting.

 

 

 

Bauer Medias kommersielle andel har ligget på 34,5% i snitt for perioden jan – mai.

 

 

Ønsker du å vite mer om radiolytting, gå inn på Nielsens hjemmeside for flere tall og fakta fra den nye målingen. Evt. ta kontakt med markeds- og analysedirektør Bjarte Øgrey eller markeds- og medieanalytiker Anette Heier White.