Studien, som er gjennomført av mediebyrået Howcom i Sverige, på vegne av Bauer Media Sverige, viser et tydelig resultat. Samtlige 28 annonsører som var med i studien økte merkevaresøk ved bruk av lydreklame. I snitt økte merkevaresøket med 18 prosent.

Dato: 08/10/2020 Publisert av Bauer Media

– Dette viser at radio, med sin brede dekning, ikke bare er en effektiv mediekanal for å bygge kjennskap, men at radio også er viktig for digital aktivering. Dette visste vi allerede fra en amerikansk studie, men nå har vi kunnet bevise en positiv effekt også i Skandinavia, sier Anette Heier White, markeds- og medieanalytiker i Bauer Media.

 

Anonsørene som har vært med i studien representerer bransjer som dagligvare, bank og finans og hjemmeelektronikk.

 

– Det er store og små annonsører, etablerte og nye. Annonsørene ble valgt for å speile bredden av annonsører med ulikt søketrykk, kjennskap, kampanjeutforming og mediemiks. Det er dessuten gjennomført fem dybdecase hvor vi har gått enda mer i dybden enn i de resterende 23 casene, sier White.

 

Studien er basert på en så kalt økonometrisk modell, som innebærer at den har tatt høyde for eksempelvis sesonger, trender og andre medievalg. Dette gjør at resultatene kan skille ut lydannonseringens individuelle bidrag på merkevaresøk.

 

Ønsker du vite mer om hvordan lydannonsering kan drive merkevaresøk og digital aktivering?

Ta kontakt med Bauer Media.