Året hvor Norge, som første land i verden, slukket FM-signalene på sine riksdekkende kanaler er nå over. Det er derfor naturlig å se hvordan lyttingen utviklet seg i 2017.

 


 

Det er ekstra gledelig å se at Bauer Media er den eneste kanalgrupperingen med lyttervekst. For hele året har Bauer opplevd en økning på 4% og i desember isolert var oppgangen 9%. Både daglig dekning og lyttertid blant lytterne har økt. «Dette er vi meget godt fornøyd med og det er motiverende å se at vår satsning i 2017 har båret frukter,» sier Lasse Kokvik, administrerende direktør i Bauer Media Norge. Totalt radiokonsum (lytterminutter i befolkningen) gikk ned med 6,6% sammenlignet med 2016. Ser vi på desember isolert gikk radiolyttingen ned 10,5%. I snitt lyttet en gjennomsnittsnordmann 79,5 minutter til radio i 2017. Dette er en nedgang på fem minutter. «Alt i alt er dette fantastiske tall og det viser ettertrykkelig hvor viktig radio er for det norske folk. Selv om det har vært mye støy rundt slukkingen viser tallene at nordmenn stort sett har fulgt oss over i ny teknologi», fortsetter Kokvik.

 

 

1. januar 2018 lanserte Bauer Media sin nye kanal Radio 1. Selv om vi så vidt er i gang tillater vi oss å se litt på vår utvikling den første uken. Som tabellen under viser fortsetter Bauer sin vekst. Radio 1 har startet året med en snitt daglig lytting på 44.000. En start vi må si oss veldig fornøyd med og som gir oss et godt utgangspunkt for videre vekst.

 

 

Tabell 1: Slik er utviklingen tir-søn uke 1 2018 sammenlignet med tir-søn uke 1 i 2017. Vi tar ikke med mandagen da dette var 1.nyttårsdag i 2018. Lyttingen på helligdager tenderer til å være annerledes enn på «vanlige» dager.