Fra 1. januar 2019 får Norge ny audiomåling. All radiolytting vil fanges opp, fra live til tidsforskjøvet, både kringkastet, digitalt og podkast – uavhengig av hvor eller hvordan lyttingen skjer. Norge får med dette en av verdens mest omfattende målinger av audio.

Dato: 28/11/2018 Publisert av Bauer Media

 

Nielsen Media Research er tildelt kontrakten for levering av de offisielle lyttertallene for audio fra 1.januar 2019. Oppdragsgivere for målingen er NRK, Bauer Media og P4-gruppen. Med utgangspunkt i kanalenes felles visjon om en mest mulig fremtidsrettet måling, vil all radiolytting fanges opp, fra live til tidsforskjøvet, både kringkastet, digitalt og podkast – uavhengig av hvor eller hvordan lyttingen skjer. Norge får med dette en av verdens mest omfattende målinger av audio.

 

Et representativt bilde av lytteradferden
Målingen skal dokumentere hvor mange som hører på de ulike radiokanalene, hvor lenge lyttingen foregår, hvem som lytter til audio og hvordan det lyttes. Målingen vil gi et representativt bilde av lytteradferden i Norge. Data fra målingen angir styrkeforholdet mellom kanalene, og gir et presist grunnlag både for kommersiell og redaksjonell bruk.

 

Stabil og fremtidsrettet metode
Nielsens Personal People Meter-teknologi (PPM), har blitt brukt for å måle radiolytting i Norge siden 2006, og en videreføring av denne målemetoden vil sikre kontinuitet og stabilitet i undersøkelsen. PPM’en bæres av paneldeltakere daglig. Denne fanger opp et ikke-hørbart lydsignal/vannmerke som audioinnholdet er kodet med. Lytterdataen rapporteres automatisk over natten via mobilnettet. Tallene rapporteres neste morgen til markedet. Digital lytting via nettet fanges opp og registreres av et eget software som integreres i nettsidene og appene til radioselskapene.

 

Hva er nytt?

  • Lytterpanelet vil fra 2019 utvides fra 1000 til 2000 personer og fra 12 år ned til 10 år+.
  • Lytting i fritidsbolig, og på sikt i transportmidler, vil kunne skilles fra øvrig lytting.
  • En produktforbedring av PPM’en vil sikre at hørbar lyd i akustisk utfordrende miljøer blir fanget opp på en mer presis måte, noe som vil gi et mer nøyaktig og representativt bilde av lytteradferden.
  • Lyttertall via radiokanalenes nettsider og apper vil rapporteres som et tillegg til øvrige lyttertall.

 

Spørsmål kan rettes til:

Ragnhild Coulthard Herlofsen, Commercial Director Watch NO, Nielsen Media Research, mobil 92 20 63 87

Bjarte Øgrey, Markeds- og Analysedirektør, Bauer Media, mobil 92 80 78 81