Konsulentselskapet Ebiquity har nylig publisert en helt fersk rapport som viser at markedsførere mangler kunnskap om hvilke mediekanaler som leverer best effekt. Medievalg tas, ifølge rapporten, i stor grad basert på intuisjon og egne oppfatninger, snarere enn bevis og fakta. De som lider er konsumenter og bedriftene selv, når store summer investeres i lite effektive mediekanaler. Radio er kraftig undervurdert som merkevarebyggende medium. TV og radio troner på topp som de mest effektive mediekanalene for merkevarebygging.

Dato: 15/03/2018   Publisert av Bauer Media

 


 

«Re-Evaluating Media» heter rapporten, som ble offentliggjort i forrige uke. Rapporten er bestilt av Radiocentre i Storbritannia, men er gjennomført av det uavhengige konsulentselskapet Ebiquity. Studien har fått mye positiv omtale for sin grundige gjennomføringsmetodikk. Det er gjennomført 116 dybdeintervjuer med annonsører og byråer i Storbritannia. Ingen av intervjuobjektene fikk vite hvem som sto bak undersøkelsen. I tillegg er det gjort en svært omfattende kartlegging av allerede eksisterende data. Hele 50 kilder og 75 publiserte rapporter (alle fra 2010 eller senere) ble kartlagt for å finne bevismateriell på hvordan de ulike mediekanalene presterer.  Til slutt ble det supplert med Ebiquitys egne data på ROI og effekt. Mediekanalene som er inkludert i studien er kino, DM, magasin, avis (print), online display, online video, utendørs, radio, sosiale medier og TV.

 

De fem viktigste driverne for valg av merkevarebyggende mediekanaler i 2018 er, ifølge Ebiquity:

  1. Treffe de riktige menneskene, på riktig sted, til riktig tid
  2. Øke kampanjens ROI
  3. Trigge positiv emosjonell respons til merkevaren
  4. Gjøre merkevaren mer aktuell i kjøpsøyeblikket
  5. Maksimere kampanjedekning

Vurdert opp mot disse egenskapene kommer TV og radio ut på topp, som de to mediekanalene som presterer best. Med unntak av TV, undervurderer markedsførere tradisjonelle mediekanaler og spesielt radio. De overvurderer verdien av online video og sosiale medier. Analysen viser en klar konflikt mellom investeringsnivået i online medier og verdien online medier skaper.

 

Alle som jobber med markedsføring, medier og kommunikasjon oppfordres til å lese denne utrolig spennende og viktige rapporten. Informasjon om studien finner du her.

 

Ønsker du å vite mer om hva radio kan gjøre for din merkevare, eller høre mer om funnene fra denne undersøkelsen? Ta kontakt med kundedirektør Kjell Ove Flemmen eller kommersiell direktør Anette Heier White.