Radio har vært vår viktigste mediekanalen for å snu en negativ utvikling innen skadeforsikring, sier Stian Høidahl, markedsansvarlig for forsikring i Storebrand. Med en økning i bruttosalg på 82% i kampanjeukene og en ROMI-faktor på over 14, har konseptet «VM i forsikring» vist seg å være en suksessoppskrift for Storebrand.

Dato: 03/05/2019 Publisert av Bauer Media

Ikke synlig nok i media

«Da vi startet arbeidet med «Skadeløftet» var situasjonen nedslående», forteller Stian Høidahl, markedsansvarlig for forsikring i Storebrand. «Selv om Storebrand har en sterk posisjon innen skadeforsikring, har forretningsområdet vært sterkt underkommunisert de siste årene, og kunne derfor regnes som en mygg, med en markedsandel på 3,2% i skadeforsikring per Q2 2017. Vi konkluderte med at Storebrand ikke hadde vært synlig nok i media, med kun 3% share of voice i forsikringsmarkedet i 2017. Dette måtte vi gjøre noe med», fortsetter Høidahl.

 

Radio som bærende mediekanal

Storebrand satte seg et mål om å øke salget av skadeforsikring med 20%. For å få til dette måtte investeringer i reklame og media økes. I følge Høidahl hadde Storebrand skadeforsikring vært underkommunisert. I tillegg eksisterte det en oppfatning av at Storebrand var dyrt. Tidligere erfaringer viste at radio hadde gitt gode resultater for Storebrand. Radio ble derfor valgt som den bærende kanalen i konseptet «VM i forsikring», kun støttet av noe programmatisk. Radiospottene vant både 2. og 3. plasser i Sølvmikken flere ganger gjennom 2018.

 

Resultatet?

  • Storebrand økte digital trafikk med 65% (mål 30%)
  • Fullført prissjekk på nettsiden økte med 60% (mål 80%)
  • Økning i antall digitale salg ble på hele 91% (mål 77%)
  • Økning i konverteringsrate på 35% (mål unngå tilbakegang)

 

Men viktigst av alt: Kampanjen genererte formidabelt salg både online og offline.

Bruttosalget løftet seg med 82% i kampanjeukene (mål 30%) og med 61% i uker med forsinket effekt (mål 15%). Totalt har 6,3 MNOK investert i media gitt 34% økt bruttosalg (mål 20%), 113% i måloppnåelse og en ROMI-faktor på over 14, oppsummerer Høidahl entusiastisk.

 

Ta eierskap til enkeltkanaler!

Stian Høidahl mener Storebrands suksess med VM i forsikring blant annet skyldes:

  • Bruk av tidligere effekter som innsikt og læring
  • Konsistens i det kreative
  • Ta eierskap til noen få kanaler, heller enn å spre seg for tynt
  • Tydelighet på målsettinger (forretningsmål så vel som mediemål)

 

ANFO Effekt

«Skadeløftet» oppnådde 4. plass og diplom i ANFO Effekt 2019. Caset ble presentert på ANFO effektdagen og er i tillegg inkludert i den oppdaterte versjonen av Kitchens Effektbok.

 

 

Spørsmål kan rettes til:

Stian.Hoidahl@storebrand.no

agnar.aldridge@starcomww.com

Kjetil.Brandt@bauermedia.no