Radiolyttingen gjennom sommermånedene gikk ned «som normalt». I august og september ser vi at lyttingen stiger til der den var før sommermånedene.

Dato: 17/9/2018 Publisert av Bauer Media

 

Medievaner i juli er annerledes enn medievaner resten av året. Juli 2018 var intet unntak og radiolyttingen falt med 13% sammenlignet med Q2 2018. Et tilsvarende fall i radiolyttingen har vi sett alle de fem siste somrene.

 

 

 

Ser vi på august og første halvdel av september er antall lytterminutter igjen oppe på samme nivå som før sommeren. Også i daglig dekning ser vi at hverdagen er godt i gang igjen, og stadig flere vender tilbake til faste vaner.

 

 

 

 

For mer informasjon, ta kontakt med markeds- og analysedirektør Bjarte Øgrey eller markeds- og medieanalytiker Anette Heier White