I september holder radiolyttingen seg stabil. Daglig hører 2,56 millioner mennesker på radio. Ukentlig lytter 3,77 millioner mennesker på radio.

Dato: 23/10/2018 Publisert av Bauer Media

 

September var en normal måned for radiolytting. Lyttingen er tilbake på nivået før sommeren både i daglig dekning, ukentlig dekning og lyttertid.

 

 

Det er gledelig å se at utviklingen i andeler har snudd for Bauer Media og at vi nå klatrer oppover mot tidligere høyder. Våre erfaringer fra samme periode 2017 gjør at vi er trygge på fortsatt vekst. Radio Norges «Topp1000» resulterte i en vekst i share på 2,4 prosentpoeng i uke 41 2017. Også dekning og lyttertid økte signifikant i denne perioden i fjor. I 2018 høres Topp1000 på Radio Norge i uke 43.

 

Den ukentlige dekningen til Bauer Media gjennom 2018 er også oppadgående. Vi gikk inn i 2018 med 1,38 millioner ukentlige lyttere (uke 1) og hadde ved utgangen av september over 1,5 millioner lyttere (uke 39). Det er mye som skjer på Bauer Medias mange kanaler ut året, blant annet blir det spennende å følge Juleradioen. I 2017 så vi en markant økning i lyttertallene opp mot jul, det er tydelig at det norske folk er svært glad i julemusikk. Som pop up-kanal er Juleradioen et tilskudd til eksisterende portefølje hos Bauer Media.

 

 

For mer informasjon, ta kontakt med markeds- og analysedirektør Bjarte Øgrey eller markeds- og medieanalytiker Anette Heier White.