Bauer Media og Schibsted har slått seg sammen med Norstat for å få et dypere innblikk i nordmenns podkastvaner. Resultatene er publisert i «Den Store Podrapporten», som inneholder noen overraskelser.

Dato: 07/05/2020 Publisert av Bauer Media

 

Undersøkelsen er gjennomført av Norstat, på vegne av Bauer Media og Schibsted, blant et representativt utvalg på 1600 personer over 15 år. Rapporten viser at det er de mellom 30 – 39 år som hører mest på podkast. Mens den gjennomsnittlige nordmann hører på fire ulike podkaster ukentlig, er antallet for denne aldersgruppen fem. Totalt oppgir 18 prosent at de lytter til podkast hver dag, mens 31 prosent svarer at de lytter ukentlig.

 

Overraskende hjemmelytting

Resultatene viser at podkast er et klart hjemmemedium.

– Kanskje kommer dette overraskende på mange, sier markeds- og medieanalytiker i Bauer Media, Anette Heier White, men podkast konsumeres først og fremst i hjemmet. 78% svarer at de har lyttet til podkast hjemme.

– Det er lett å trekke slutninger når man går ute og ser mye folk med headsett, men når vi ser disse tallene, er det åpenbart mye headsett hjemme også, sier program- og merkevaredirektør i Bauer Media Norge, Kristoffer Vangen.

 

Når det gjelder sjanger viser det seg at humor er mest populært blant både menn og kvinner. Andre funn er at menn gjerne vil ha mer vitenskap, mens kvinner foretrekker true crime.

 

 

Et sterkt medium for å nå de unge

Både Schibsted og Bauer Media håper at rapporten kan bidra til å synliggjøre verdien av markedsføring i podkast. Over halvparten av de spurte i alderen 20 – 29 år svarer at de har handlet (gjort noe) etter å ha hørt om et produkt i en podkast. For aldersgruppen 30 – 39 er det tilsvarende tallet 40 prosent.

 

– De mellom 20 – 29 år lytter i tillegg i snitt til 80 prosent av hver episode. Og de ønsker seg lange episoder. Helst over 45 minutter. Dette forteller oss at podkast er et godt medium for å nå denne målgruppen, sier Anette Heier White i Bauer Media.

 

Vil du lære mer om nordmenns podkast-vaner?

Last ned hele rapporten og se webinar om funnene på podrapporten.no.

 

For spørsmål om rapporten, ta kontakt med Kristoffer Vangen eller Anette Heier White .