Vi fortsetter å følge radiolyttingen måned for måned. Februar viste at radio fremdeles spiller en viktig rolle ved store begivenheter. Mange søkte til radio for å få med seg OL. NRK nøt svært godt av dette.

Dato: 15/03/2018   Publisert av Bauer Media

 

 


 

Radiolyttingen i februar holdt seg stabil sammenlignet med januar. Vi ser en tydelig OL-effekt. NRK økte ukentlig dekning i denne perioden (+4%), mens de kommersiell radiokanalene gikk noe tilbake (-3%).

 

Ukentlig dekning

 

I lytterminutter ser vi en liten nedgang fra 71 til 70 minutter totalt for radiokanalene målt i PPM. Blant de kommersielle kanalgrupperingene tapte Bauer Media minst i lyttertid (-6%).

 

Lytterminutter

 

Bauer Media hadde i februar en andel på 10,3%. Ser vi på kommersielle lytterandeler gjennom 2017 frem til og med uke 11 2018 er trenden tydelig. Bauer Media øker jevnt og trutt sin kommersielle andel. I februar/mars 2018 har vi flere dager ligget på over 40% kommersiell andel.

Kommersiell lytterandel Bauer Media

 

Ukesnivå 2017 – ytd 2018

 

Kommersiell lytterandel Bauer Media

Dagsnivå feb 2018 – ytd 2018

 

For mer informasjon, ta kontakt med markeds- og analysedirektør Bjarte Øgrey eller markeds- og medieanalytiker Anette Heier White