De offisielle lyttertallene for nasjonal radio for første kvartal 2019 viser at over 3 millioner nordmenn lytter daglig til én eller flere radiokanaler. Dette bekrefter radios sterke posisjon i befolkningen.

Dato: 08/04/2019 Publisert av Bauer Media

 

Historisk sett har radiolyttingen ligget stabilt høyt i Norge selv i et stadig mer fragmentert medielandskap. Radio har stått seg godt gjennom alle nye medietilbud som har kommet til gjennom årenes løp, og har gang på gang motbevist påstander om «radioens død». Det skjedde både ved inntoget av TV-mediet på 60-tallet, da CD’er kom på 90-tallet, da musikk-streaming kom på 00-tallet,  og nå senest etter slukkingen av det nasjonale FM-nettet.

 

Radio er viktig for nordmenn

Det har vært en opphetet debatt rundt slukking av FM-nettet, men på tross av en del negativ omtale, viser flere undersøkelser at radio fortsatt står fjellstøtt i den norske befolkningen. I NRKs årlige profil- og omdømmeundersøkelse sier 57% av befolkningen at radio er ganske, eller meget viktig for dem. For befolkningen totalt er dette uendret sammenlignet med året før FM-slukking (2017). Bryter vi ned på aldersgrupper ser vi en særlig positiv utvikling blant de unge mellom 15 og 29 år.

-Det økte mangfoldet i radiotilbudet fra de nasjonale aktørene NRK, P4-gruppen og Bauer Media appellerer også til yngre aldersgrupper, sier Analysesjef i NRK, Kristian Tolonen.

 

Radiovaner i endring

Med digitaliseringen av radiomediet har tilbudet i Norge blitt utvidet fra fem til over tretti riksdekkende kanaler. Økningen i antall kanaler har ført til et mer fragmentert lyttermønster. I 2018 sto de nye radiokanalene, som ikke eksisterte da Norge kun hadde FM-distribusjon, for hele 35% av lyttingen.

 

Flere kanaler krever endring i målemetoder

Da den offisielle nasjonale radiomålingen skulle ut på anbud i 2018 ble det raskt identifisert et behov for en måling som var tilpasset den nye radiohverdagen med fragmentert lytting. Etter en grundig anbudsprosess ble Nielsen Media Research tildelt kontrakten for ny offisiell audiomåling fra 1.1.2019. Målemetodikken fra tidligere måling ble videreført, men med en ny, oppdatert versjon av selve måleenheten (PPM).

– Nielsen er en profesjonell aktør med lang og bred erfaring innen radiomålinger internasjonalt. Med erfaringer fra offisielle radiomålinger i markeder i Nord- og Sør-Amerika, Asia og Midt-Østen, er den norske målingen sikret høy kvalitet, forteller Bjarte Øgrey, formann i Styringsgruppen for radio.

I den nye målingen er panelet doblet fra 1000 til 2000 panellister. Dette var nødvendig blant annet for å sikre valide tall for mindre radiokanaler. Som for alle andre målinger betyr selv små endringer i metodikk, rekruttering eller editeringsregler at det bør vises forsiktighet med å sammenligne tall fra ny og gammel måling. Etableringen av denne nye målingen er derfor å anse som et nytt referansepunkt og en ny start for audiomåling i Norge.

 

Radio i vekst

Utviklingen gjennom 2018 og frem til i dag viser både lenger lyttertid og høyere befolkningsdekning enn tidligere målt. Gjennom 2018, som var første hele år etter FM-slukking, viste den offisielle radiomålingen fra Kantar at radiolyttingen økte fra 56,9% daglig dekning i januar til 58,3% i desember.

Denne veksten underbygges også av andre undersøkelser. I følge Digitalradioundersøkelsen (DRU) foretatt av Kantar i mars 2019 er hele 93% av lyttingen nå digital, dette er en økning fra 86% i første kvartal 2018. Det finnes nå 6 millioner DAB-radioer i Norge. I tillegg kommer lytting via mobil, PC/Mac og digitale TV-mottakere.

Også ifølge Kantars spørreundersøkelse om radiolytting (CATI) rapporteres en vekst etter slukking og inn i 2019. Når spurt sier 62% av alle nordmenn at de lytter daglig på radio i januar/februar 2019, mot et snitt på 59% i 2018.

Den nye offisielle audiomålingen (TEAM) fra Nielsen viser i 1. kvartal en daglig dekning på 65,5%, noe som nesten er på nivå med daglig radiolytting før slukkingen startet.

– Vi er veldig stolte og glade for at den nye målingen viser så sterke radiotall, sier formann i styringsgruppa for radio, Bjarte Øgrey.  Den daglige dekningen ser ut til å ha stabilisert seg på ca 3 millioner, og i årets første kvartal lyttet over 4 millioner til radio på ukentlig nivå. Radio befester dermed sin posisjon som et av de største dekningsmediene i Norge, avslutter han.

 

Les også Bjarte Øgreys kommentar om radiolytting i Kampanje.

 

Fakta om den nye audiomålingen:

  • Ansvarlig for undersøkelsen, Nielsen Media Research
  • 2000 panellister, 10 år+
  • Måler alle kanaler til NRK, P4-gruppen og Bauer Media
  • Daglig dekning 1. kvartal 65,5%, 3 mill. lyttere
  • Ukentlig dekning 1. kvartal 88,2%, 4,1 mill. lyttere
  • Lytteminutter (i befolkningen) 1. kvartal 95 min
  • Andeler 1.kvartal; NRK 66,8%, P4-gruppen 21,6%, Bauer Media 11,5%

 

Gå inn på Nielsens hjemmeside for flere tall og fakta fra den nye målingen.

Kontaktperson Styringsgruppen for audiomålingen, PPM, Bjarte Øgrey, Bauer Media: 92 80 78 81